Внимавайте за злоупотреби и измами

Внимавайте, когато с вас се свързват или ви посещават хора, представящи се за служители на Google, които предлагат различни типове поддръжка и актуализации на изображения или данни от каквото и да е естество. Подчертаваме, че компаниите партньори не са упълномощени да говорят от името на Google и трябва да се представят като независими изпълнители.

Настоятелно препоръчваме, когато някой се свърже директно с вас от името на Google, да пренебрегнете това, независимо какво се изтъква като причина за контакта. Някои такива варианти са:

 • предлагане на услуги или обучение от името на Google за измерване на показатели, за работа с дигитални медии, за информация за дигитални тенденции, нови дигитални платформи, нови тенденции в бизнеса, както и за медийни съвети и др.;
 • даване на обещания, несъвместими с обичайната работа на услугите на Google, като например гарантиране на открояващо се разполагане в Google Търсене, Street View на Google или Google Карти;
 • оказване на натиск чрез постоянни телефонни обаждания или заплахи за премахване на съдържание от платформите на Google.

Важно е да имате предвид, че Google не наема фотографи или агенции, а само предоставя списък с професионалисти в Trusted (т.е. участващи в програмата Trusted за Street View), които са квалифицирани да използват елементите на програмата Trusted за маркетингови цели. Тези професионалисти са независими физически или юридически лица и всякакви договорки се извършват без намеса или участие на Google. Тези професионалисти трябва да спазват правилата за акредитираните фотографи за Street View.

Внимавайте! Професионалистите в Trusted за Street View нямат право:

 • да се представят като служители на Google или да предлагат услуги от името на Google;
 • да поставят на превозните си средства марки на Google, като например иконата, значката и/или логото на Street View;
 • да поставят марките на Google, Google Карти и Street View, значката Trusted и всяка друга запазена марка на Google в името на домейн;
 • да обещават открояващо се разполагане в Street View на Google или Google Карти;
 • да упражняват натиск върху рекламодател да започне или да продължи да използва услугите на тяхната агенция;
 • да предлагат талони за Google Ads срещу заплащане;
 • да свързват предоставяната услуга с друга непрофесионална дейност, която предполага безпристрастност, като например публикуване на оценка или отзив като местен гид;
 • да използват значката Trusted, за да предлагат различни услуги за целите на програмата, като например настройване на оборудване за измерване на посещенията на магазина (маяци) или други инструменти за измерване на показателите за ефективност на кампания, обучение на екипи за работа с дигитални медии, информация за дигитални тенденции, нови дигитални платформи, нови тенденции в бизнеса, както и медийни съвети, пилотни проекти и т.н.

Професионалистите в програмата Trusted за Street View имат право:

 • да предлагат услугите си срещу заплащане;
 • да поставят върху фирмените си превозни средства своята марка и лого;
 • да използват значката Trusted в бизнес профила си;
 • да използват значката Trusted и елементите на марката в уебсайтове, презентации, служебно облекло и печатни рекламни материали.

Можете да подадете сигнал за проблеми със сертифицирани професионални фотографи в Trusted за Street View, като попълните този формуляр.

Безопасността на потребителите е изключително важна за нас. Поради това ограничаваме употребата на марките и платформите на Google. Никое физическо или юридическо лице не е упълномощено:

 • да използва на превозните си средства марки на Google, като например иконата, значката и/или логото на Street View;
 • да използва в името на домейн марките на Google, Google Карти и Street View, квалификацията като професионалист в Trusted или други запазени марки на Google и подобни характеристики;
 • да използва върху облекло (униформи и др.) марките на Google, Google Карти и Street View или други запазени марки на Google и подобни характеристики;
 • да използва в бизнес профила си в Google марките на Google, Google Карти и Street View или други запазени марки на Google и подобни характеристики;
 • да използва които и да е запазени марки на Google или значката Trusted по начин, който навежда на мисълта, че Google подкрепя даден продукт или услуга.