Google се ангажира да ви помогне да откриете света около вас. Изображенията в нашите платформи имат за цел да подобрят практическата ви работа, като ви помагат да визуализирате и изследвате места наблизо или по целия свят. Полагаме огромни усилия, за да бъдат изображенията полезни и да отразяват света, който потребителите ни изследват.

Изображенията в Street View могат да бъдат предоставяни от Google или от трети страни. Можете да разберете кой е източникът по иконата или името за означение за авторство, които се показват с всяко изображение. Изображенията, заснети от трета страна и публикувани в Google Карти, са собственост на тази страна (или на посочен от нея правоприемник).

Тази страница съдържа правилата за предоставените от Google изображения в Street View. Що се отнася до допринесените от потребителите изображения в Street View, моля, вижте правилата за допринесеното от потребители съдържание в Google Карти.

Правила за предоставените от Google изображения в Street View

Разработихме настоящите правила за предоставеното от Google съдържание в Street View, за да осигурим приятна и ползотворна практическа работа за всички, които преглеждат изображения в Street View. В правилата се разясняват отношението ни към неподходящото съдържание и критериите, които използваме за публикуване в Google Карти на изображения в Street View. Моля, преглеждайте правилата от време на време, тъй като понякога може да ги актуализираме.

Изображенията в Street View не са в реално време

Изображенията в Street View показват само онова, което камерите ни са заснели в деня, когато са минали край съответното място. След това обработката им отнема месеци. Това означава, че съдържанието, което виждате, може да е отпреди няколко месеца до няколко години. При някои местоположения, за които събираме изображения от много години, бихте могли също да видите промените, отразени в тези изображения, чрез функцията ни Машина на времето.

Замъгляване

Google предприема редица стъпки за защита на поверителността на хората при публикуването на изображения от Street View в Google Карти.

Разработихме авангардна технология за замъгляване на лица и регистрационни номера на превозни средства, предназначена за обработка на различимите лица и регистрационни номера в рамките на предоставените от Google изображения в Street View. Ако видите, че за лицето или регистрационния ви номер е необходимо допълнително замъгляване, или ако искате да замъглим изцяло дома, автомобила или тялото ви, изпратете заявка чрез инструмента Подаване на сигнал за проблем.

Неподходящо съдържание

Можете да подадете сигнал за неподходящо съдържание чрез връзката Подаване на сигнал за проблем. Смятаме, че следните категории представляват неподходящо съдържание, освен когато съдържанието има художествена, образователна или документална стойност.

Нарушения на права на интелектуална собственост

Нарушения на права на интелектуална собственост

Не допускаме изображения или друго съдържание, което нарушава законовите права на друго лице, в това число авторските права. За повече информация или за да подадете искане съгласно Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA), прегледайте процедурите ни относно авторските права.

Икона за съдържание с явен сексуален характер

Съдържание с явен сексуален характер

Не допускаме съдържание с явен сексуален характер.

Икона за незаконно или опасно съдържание или такова с насилие

Незаконно или опасно съдържание или такова с насилие

Не допускаме съдържание, което е незаконно, насърчава опасни или незаконни действия или включва показано в подробности или безпричинно насилие.

Икона за тормоз и заплахи

Тормоз и заплахи

Не допускаме съдържание, при което Street View се използва за тормоз, малтретиране или нападения над хора.

Насаждане на омраза

Насаждане на омраза

Не допускаме съдържание, което насърчава или оправдава насилие срещу отделни лица или групи въз основа на раса, етнически произход, религия, увреждане, пол, възраст, националност, военна служба, сексуална ориентация или полова идентичност.

Икона за терористично съдържание

Терористично съдържание

Не разрешаваме на терористични организации да използват тази услуга за каквито и да е цели, включително за набиране на членове. Също така ще премахваме свързано с тероризъм съдържание, като например такова, което популяризира терористични нападения, подстрекава към насилие или чества терористични нападения.

Икона за застрашаване на деца

Застрашаване на деца

Google води политика на нулева толерантност спрямо съдържание, което експлоатира или малтретира деца. Това включва всякакви изображения със сексуално насилие и всякакво съдържание, което представя деца по сексуален начин. Ако попаднете на съдържание, което според вас експлоатира децата по този начин, моля, не го споделяйте по-нататък и не го коментирайте дори ако целта ви е да привлечете вниманието на Google към него. Ако откриете такова съдържание другаде в интернет, моля, свържете се директно с Националния център за изчезнали и експлоатирани деца (National Center for Missing and Exploited Children или NCMEC).

Икона за информация, позволяваща лично идентифициране

Информация, позволяваща лично идентифициране

Не допускаме съдържание с информация, позволяваща лично идентифициране, като данни за кредитни карти, медицински картони или официални документи за самоличност, независимо дали данните са ваши, или на друго лице.