Начална страница – Пълноразмерно изображение

Google Ad Grants помага на организациите с нестопанска цел да популяризират каузите си пред хората.

Повишавайте осведомеността, привличайте дарители и набирайте нови доброволци чрез реклами в мрежата за търсене на Google.

Google Ad Grants показва посланието ви на хора, търсещи организации с нестопанска цел, подобни на вашата.

Всяка отговаряща на условията организация с нестопанска цел разполага с до 10 000 щ.д. месечно под формата на реклами до резултатите от търсенето, показвани на Google.com. В отделен профил могат да бъдат купени допълнителни реклами от Google.

Начална страница – Телефон
Реклама www.globalgiving.org

Global Giving

Свързваме дарителите с проекти на обикновените хора. Дарете за кауза още днес.

Примери за успешна работа

Вижте как организации с нестопанска цел по света използват Google Ad Grants за повишаване на информираността, привличане на дарения, набиране на доброволци и още много други неща.

Започнете работа с Ad Grants в три лесни стъпки.