Предупреждение за пренасочване
 Страницата, на която бяхте се опитва да Ви изпрати към https://russian.rt.com/article/4511.

 Ако не желаете да посетите тази страница, можете да се върнете на предишната страница.