Рамки за саморегулиране

Последна промяна: 02 октомври 2017

Както е описано в удостоверението ни за защита на неприкосновеността на личния живот (Privacy Shield), спазваме EU-US и Swiss-US Privacy Shield Frameworks съобразно постановеното от Министерството на търговията на САЩ относно събирането, използването и съхраняването на лични данни съответно от страните – членки на Европейския съюз, и от Швейцария. Google, включително Google LLC и изцяло притежаваните от него дъщерни дружества в САЩ, е удостоверил, че се придържа към принципите на Privacy Shield. Продължаваме да носим отговорност за личната ви информация, която се споделя съгласно принципа за прехвърляне към трети страни за външно обработване от наше име, както е описано в раздела „Информация, която споделяме“. За да научите повече за програмата Privacy Shield, както и да видите удостоверението на Google, моля, посетете уебсайта на програмата.

Ако имате запитване относно практиките ни за поверителност по отношение на удостоверението ни за защита на личните данни, Ви насърчаваме да се свържете с нас. Google може да бъде разследван и срещу него могат да бъдат предприети принудителни мерки от страна на Федералната комисия по търговията на САЩ (FTC). Може също да подадете жалба в местния орган за защита на данните и ние ще работим съвместно с него за решаване на проблема Ви. При определени обстоятелства програмата за защита на личните данни предоставя правото да поискате правно обвързващ арбитраж за жалби, които не са били разрешени с други средства, както е описано в Приложение I към принципите.

Google също така се придържа към отрасловите стандарти за прозрачност и право на избор в рекламите онлайн.