Партньорство, което носи успех

Присъединявайки се към програмата Google Partners, Вие получавате достъп до обучения, поддръжка и ресурси, чрез които можете да осигурите успех на клиентите си и да помогнете на вашата компания да расте и да се откроява в бранша.

Присъединете се към Google Partners

Регистрирайте се с профила на мениджър на компанията си в Google Ads.

Достъп до предимства, предназначени специално за Вас

Обучение и статистика

Обогатявайте знанията си за продуктите и получавайте актуална информация за тенденциите в отрасъла.

Достъп и поддръжка

Получавайте техническа поддръжка и ресурси за продуктите, за да осигурите успеха на клиентите.

Признание и награди

Демонстрирайте експертните си знания и получавайте награди за постиженията си.

Обучение и статистика

Обучение и статистика

Член

Партньор

Premier Партньор

Обучение и сертифициране за продукти

Обогатявайте знанията си за продуктите и получавайте сертифицирания за тях в Skillshop плюс нови експертни знания за Google Ads чрез предавания на живо и обучение при поискване.

Отчети със статистика за потребителите

Получете достъп до глобална статистика за потребителите с цел вземане на информирани бизнес решения и отключване на стратегически разговори с клиенти.

Бета-версии на продукти

Получете достъп до отчети за предстоящи бета-версии на продукти с цел използване на информацията за тях и стимулиране на растежа на клиентите.

Достъп и поддръжка

Достъп и поддръжка

Член

Партньор

Premier Партньор

Поддръжка за профили и техническа поддръжка

Свържете се с представител на екипа за поддръжка чрез чат или имейл – или самостоятелно откривайте решения в Помощния център на Google Ads.

Събития за ръководители (само с покани)

Ръководителите на Premier Партньорите присъстват на събития на Google, предназначени специално за тях. Такива събития включват кръгли маси за ръководители с водещи специалисти в продажбите и продуктите, персонализирано бизнес обучение и съдържание с важна информация.

Специална поддръжка за профила (само с покани)

Специална поддръжка за стратегии и продажби за повечето Premier Партньори въз основа на размера на пазара и бизнеса.

Признание и награди

Признание и награди

Член

Партньор

Premier Партньор

Състезания и награди

Чрез тримесечните предизвикателства на Google Partners Rewards можете да вдъхновявате и мотивирате екипите да надграждат експертните си знания и да стимулират успеха за компанията и клиентите Ви.

Промоционални оферти

Промоционалните оферти Ви дават възможност да увеличавате рекламния бюджет на новите клиенти с кредити от Google Ads.

Значка „Google Партньор“

Значката „Google Партньор“ показва, че имате актуални експертни знания за Google Ads, и Ви помага да се отличите пред клиентите и останалите в сектора.

Директория

Дайте възможност на рекламодателите, които търсят компании като Вашата, да Ви открият посредством директорията на Google Партньорите.

Награди „Premier Партньор“

Годишната инициатива Premier Partner Awards отбелязва отличните постижения в областта на дигиталния маркетинг и представят Premier Партньорите, които помогнаха на клиентите да постигат успех чрез Google Ads.

Запознаване с трите нива на партньорство

Програмата Google Partners предлага три нива на участие – „Член“, „Партньор“ и „Premier Партньор“. Всяко от тях предоставя широк набор от предимства и възможности, с които да задълбочите отношенията си с Google.

Член

Получете достъп до набор от стандартни предимства, чрез които можете да се разраствате, да обогатявате уменията си за Google Ads и да помагате на клиентите си да постигат успех.

Как да получите членство

Регистрирайте се за програмата Google Partners с профила си на мениджър в Google Ads.

Партньор

Създайте по-задълбочено стратегическо партньорство с Google, като станете партньор и спечелите значката „Google Партньор“.

Как да станете партньор

Регистрирайте се за програмата и изпълнете изискванията за значката „Google Партньор“ (ефективност, разходи и сертифицирания)

Premier Партньор

Нивото „Premier Партньор“ е запазено за водещите 3% от участващите компании всяка календарна година*, което го прави най-специалното в програмата.

Как да станете Premier Партньор

Регистрирайте се за програмата, изпълнете изискванията за значката „Google Партньор“ (ефективност, разходи и сертифицирания) и се наредете сред водещите 3% от партньорите.

* Оценяването на изпълнението на условията за Premier Партньор се извършва в сравнение с ефективността на другите компании в дадена държава. Оценяването е приблизително, може да варира според държавата и се провежда ежегодно. Статусът „Premier Партньор“ може да не е налице във всички държави.

Стойността на значката

Значката „Google Партньор“ Ви дава възможност да демонстрирате експертните си знания за Google Ads пред клиентите и да се откроявате сред другите в отрасъла.

Значка „Premier Google Партньор“
Значка „Google Партньор“

Присъединяване към програмата Google Partners днес

Развивайте уменията си в Google Ads, помагайте на компанията си да се отличава и постигайте резултати за клиентите си.

Присъединете се към Google Partners

Регистрирайте се с профила на мениджър на компанията си в Google Ads.