Условия, приложими за онлайн рекламни ваучери:

 • Отговаряте на условията за промоционален кредит, ако сте (а) нов клиент на Google Ads и първата Ви рекламна импресия е показана от първия Ви профил в Google Ads в рамките на 14 дни преди въвеждането на промоционалния код или сте (б) съществуващ клиент на Google Ads и активирате нова функция или продукт в Google Ads или активирате повторно неактивен профил, както е уточнено във ваучера от Google. Приложимото условие за ползване на промоционален кредит е посочено в офертата, която получавате от Google.
 • Рекламодателите ще бъдат таксувани за всяка реклама, която надвишава промоционалния кредит и те носят цялата отговорност за плащането на всички данъци. Рекламодателите могат да преустановят своите реклами по всяко време, преди изчерпването на сумата на промоционалния кредит, ако не желаят да натрупват допълнителни рекламни такси. Google няма да уведоми рекламодателите, когато промоционалният кредит бъде изчерпан.
 • Промоционалният кредит ще изтече една година след офертата, освен ако в профила Ви в Google Ads не е посочено друго. По всяко време можете да проверите салдото по промоционалния си кредит, както и приложимите дати на валидност, като отворите раздела „Промоции“ от страницата „Таксуване“ в профила си в Google Ads.
 • Офертата подлежи на одобрение на рекламата, валидна регистрация и приемане на стандартните условия на програмата Google Ads.
 • Промоционалният кредит не може да се прехвърля и не може да бъде продаван или заменян. Трябва да се регистрирате чрез предоставения URL.
 • Офертата може да бъде оттеглена по всяко време от Google Ireland Limited, независимо от причината за това.
 • Полага се един промоционален кредит на клиент.
 • От Вас може да се изисква да натрупате минимална сума от рекламни разходи и да сте платили успешно, преди да се приложи промоционалният кредит.
 • Използването на офертата може да бъде ограничено до опции за автоматични разплащания.
 • Ако създадете Вашият Google Ads профил в различна валута от тази, в която е промоционалният Ви кредит, реалният размер на промоционалния кредит може да бъде предмет на валутни колебания.
 • На базата на предоставената от Вас информация, когато отправяте искане за промоционален кредит, Google може да се свърже с Вас на по-късна дата, за да Ви помогне да си създадете профила.
 • Офертата е валидна само за клиенти с адрес за фактуриране в България.
 • Офертата изтича след 3 месеца, считано от първата дата на издаване на медията, която съдържа Вашия ваучер или съответната дата, посочена на ваучера (ако има такава).
 • Вашето използване на този ваучер и/или на промоционалния кредит, представлява Вашето приемане на тези условия. Офертата е невалидна там, където законът я забранява.
 • Извинете ни, че Ви накарахме да се занимаете с цялата тази правна терминология!