GoogleАнализ

Социални реализации

Доказването на възвръщаемостта на инвестициите в социални медии е трудно дори за опитни специалисти по онлайн маркетинг. Вече не е така. Отчетът за реализациите позволява да се получи отчетност за маркетинга чрез социални медии и ясно показва въздействието на социалните мрежи върху бизнеса Ви.

Социални реализации

Общ преглед

Отчетът за реализациите показва процентите на реализация и паричната стойност на реализациите, извършени в резултат на посещения от социални мрежи. Свързваме тези посещения с целите и транзакциите Ви за електронна търговия. Избирате целите, които са важни за бизнеса Ви, и след това можете да преглеждате как социалните мрежи в ролята на източник Ви помагат да ги постигнете.

Предимства на отчета за реализациите

Когато маркетинговите канали и програми са толкова много, разбирането на въздействието им върху целите Ви позволява да вземате информирани решения за стратегията си за социалните мрежи.

  • Вижте как се отразяват социалните мрежи върху целите Ви с лесни и готови за употреба отчети.
  • Научете кое съдържание стимулира реализациите сред социалните аудитории.
  • Показвайте отчети за резултатите на основните заинтересовани страни, за да формулирате ценността на социалните мрежи.

Как работи?

  • Отчетът за реализациите използва източника на препратки и дава директна връзка към дефинираните от Вас цели и проследяване на електронната търговия.
  • Отчетите съдържат разбивка на приноса на социалните мрежи като последен препращащ източник за клиентите Ви, напр. когато те са дошли на сайта Ви направо от социален сайт. Също така могат да покажат разбивка на случаите, когато социален сайт е участвал по-рано във веригата на реализация.

Къде мога да намеря това?

Отчетът за реализациите се намира в раздела „Стандартно отчитане“ в „Източници на трафик > Социални мрежи > Реализации“.