Ресурси, свързани с продажби

Уважаеми професионални фотографи и агенции, тези ресурси могат да ви помогнат да се откроите като активни сътрудници, да ви снабдят с необходимото, за да споделяте удоволствието от Street View във виртуалната реалност и да дадете възможност на клиентите си гордо да популяризират присъствието си в Street View. Ако търсите убедителни данни в подкрепа на въздействието на това съдържание, разгледайте и статистиката ни за виртуалните обиколки.

Стикери „Step inside!“

  • Популяризират новозаснетите бизнеси, добавени към Google Street View
  • На цена само от 35¢ за стикер в зависимост от заявеното количество

Файл със значка за акредитирани фотографи

  • Сътрудниците на Street View, които отговарят на условията, могат да използват значката за акредитирани фотографи според указанията за продажбите и марковите характеристики, посочени по-долу
  • Лица, които не отговарят или вече не отговарят на условията, не могат да я използват

Google Cardboard

  • Насладете се на Street View във виртуалната реалност
  • Демонстрирайте най-добрите си творби пред настоящи и потенциални клиенти
  • Чудесен подарък или сувенир
  • Предлага се в различни стилове

Ролята на акредитираните професионалисти

Ако сте фотограф или агенция, фотографията в Street View може да бъде мощно предложение за продажба. Ако сте бизнес в търсене на ново присъствие, опитен сътрудник на Street View може да ви помогне да спечелите видимост бързо и лесно. Независимо от позицията си е важно да разбирате посочените тук отговорности на всяка от страните.

Указания за марковите характеристики

Марката Google Street View и значката за акредитирани фотографи могат да се използват като ценни маркетингови активи. Ако сте акредитиран професионалист, ви каним да се възползвате от тях, за да демонстрирате специалния си статус. Акредитираните професионалисти могат да използват значката за акредитиране, словната марка и елементи за налагане на марката, включително Google, Google Карти, Street View или други сродни логотипи. По-долу ще намерите някои от нещата, които можете и не можете да правите с тях. Ако смятате, че някой нарушава разрешената употреба на активите на марката на Google, можете да подадете сигнал за това.

Прозрачност и отговорност

Google Street View уважава и отличава автентичното представяне на света. Когато продавате фотографските си услуги, е важно да прилагате същата прозрачност и да разбирате задълженията и правата си, що се отнася до други хора, марки и местни закони.