Правила за приемане на изображения и поверителност

Правила за поверителност за допринесено от Google съдържание в Street View

Google се ангажира да ви помогне да откриете света около вас. Изображенията в нашите платформи имат за цел да подобрят практическата ви работа, като ви помагат да визуализирате и изследвате места наблизо или по целия свят. Полагаме огромни усилия, за да се уверим, че изображенията са полезни и отразяват света, който потребителите ни изследват.

Разработихме настоящите правила за поверителност за допринесено от Google съдържание в Street View, за да осигурим приятна и ползотворна работа за всички, които преглеждат изображения в Google Карти. В тях се разясняват отношението ни към неподходящото съдържание и критериите, които използваме за публикуване на изображения в програмата. Моля, преглеждайте правилата от време на време, тъй като понякога може да ги актуализираме.

За правила, свързани с публикувани от потребители изображения в Street View, моля, прегледайте нашите Правила за снимките в Карти.

Когато използвате услугите ни

Група – черно

Източници на изображения

Изображенията в Google Карти произхождат от два източника: Google или всички останали.

Показване на ощеПоказване на по-малко
 • Различни източници могат да допринасят снимки. Можете да познаете дали изображение е заснето от Google, или е от външен сътрудник, по името или иконата за означение за авторство, които се показват с всяко изображение.
 • Изображенията от външен източник и публикувани в Google Карти са собственост на този източник, освен ако той не се е съгласил да прехвърли собствеността на трета страна.
Предупреждение – черно

Изображенията в Street View не са в реално време

Нашите изображения показват само онова, което превозните ни средства са успели да заснемат в деня, когато са минали през местоположението. След това обработката им отнема месеци. Това означава, че съдържанието, което виждате, може да е отпреди няколко месеца до няколко години. При някои местоположения, за които събираме изображения от много години, бихте могли също да видите промените, отразени в тези изображения, чрез функцията ни Машина на времето.

Поверителност и замъгляване

текстура – черно

Поверителност

Google предприема редица стъпки с цел защита на поверителността на лицата при публикуването на изображения в Google Карти. Прочетете информацията по-нататък, за да разберете как боравим с изпратени заявки за поверителност за изображения, които се показват в Google Карти и Street View.

Google – черно

Допринесено от Google съдържание

Можете да познаете, че изображение е заснето от Google, по иконата за означение за авторство „Google Карти“ или „Street View“ или по името, свързано с него.

Показване на ощеПоказване на по-малко
 • Правила за замъгляване: Разработихме авангардна технология за замъгляване на лица и регистрационни номера на превозни средства, която се прилага за всички различими лица и регистрационни номера в рамките на предоставените от Google изображения в Street View. Ако видите, че за лицето или регистрационния ви номер е необходимо допълнително замъгляване, или ако искате да замъглим изцяло дома или автомобила ви, изпратете заявка, като използвате инструмента Подаване на сигнал за проблем. Моля, имайте предвид обаче, че щом Google замъгли изображение, ефектът е постоянен. Ако изпратите заявка за замъгляване на дома си в изображения в Street View, всички минали и бъдещи изображения, в които той присъства, също ще бъдат замъглени.
група – черно

Допринесено от потребители съдържание

Правила за замъгляване: За правила, свързани с публикувани от потребители изображения в Street View, моля, прегледайте страницата Поверителност в нашите Правила за снимките в Карти.

Общи правила за съдържанието

предупреждение – черно

Неподходящо съдържание

Моля, имайте предвид, че когато проверяваме изображения за нарушения на правилата, преценяваме също така художествената, образователната или документалната стойност на съдържанието.

Показване на ощеПоказване на по-малко
 • Нарушения на интелектуалната собственост: Не допускаме изображения или друго съдържание, което нарушава законните права на друго лице, в това число авторските права. За повече информация или за да подадете искане съгласно Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA), прегледайте процедурите ни относно авторските права.
 • Съдържание с явен сексуален характер: Не допускаме съдържание с явен сексуален характер.
 • Незаконно, опасно или насилствено съдържание: Не допускаме съдържание, което е незаконно по своето естество, подстрекава към опасни или незаконни действия или в което присъства показано в подробности или безпричинно насилие.
 • Застрашаване на деца: Google води политика на нулева толерантност спрямо съдържание, в което се експлоатира или злоупотребява с деца. Това включва всякакви изображения със сексуално насилие и всякакво съдържание, което представя деца по сексуален начин. Ако попаднете на съдържание, което според вас експлоатира децата по този начин, моля, не го споделяйте по-нататък и не го коментирайте дори ако целта ви е да привлечете вниманието на Google към него. Вместо това сигнализирайте за него чрез връзката в изображението „Подаване на сигнал за проблем“ в Google Карти. Ако откриете такова съдържание другаде в интернет, моля, свържете се директно с Националния център за изчезнали и експлоатирани деца (National Center for Missing and Exploited Children или NCMEC).
 • Насаждане на омраза: Не допускаме съдържание, което насърчава или оправдава насилие срещу отделни лица или групи въз основа на раса или етнически произход, религия, увреждане, пол, възраст, националност, военна служба или сексуална ориентация/полова идентичност или чиято основна цел е насаждане на омраза на базата на тези основни характеристики.
 • Тормоз и заплахи: Не допускаме съдържание, чрез което Google Карти се използва с цел упражняване на тормоз, малтретиране или нападение на лица.
 • Лична или поверителна информация: Не допускаме съдържание, в което присъства лична или поверителна информация, като данни за кредитни карти, медицински картони или официални документи за самоличност, независимо дали данните са ваши, или на друго лице.

Сигнализиране за проблеми

отговор на въпроса – черно

Заявяване на замъгляване или премахване на изображение

Ако намерите съдържание, което според вас нарушава Общите условия на Google, Допълнителните общи условия на Google Карти/Earth или настоящите правила за географски изображения и поверителност, моля, изпратете сигнал до нас посредством връзката „Подаване на сигнал за проблем“.

Показване на ощеПоказване на по-малко
 • В допълнение към автоматичното замъгляване на лица и регистрационни номера на превозни средства в допринесено от Google съдържание при поискване ще замъглим и цял автомобил, къща или човек.
 • Ако имате проблем със съдържание от външен потребител, можете да поискате от Google да премахне изображението от Google Карти. Ще прегледаме съдържанието и ще предприемем подходящи действия. Прегледайте правилата ни за потребители.
подаване на сигнал – черно

Как се подава сигнал за проблем

Ако сте намерили изображение, което бихте искали да се замъгли допълнително или чието съдържание смятате за спорно, трябва само да изпълните следните стъпки:

Показване на ощеПоказване на по-малко
 • Намерете изображението.
 • Кликнете върху или докоснете „Подаване на сигнал за проблем“. В уебсайтовете ни това се намира в долната дясна част на прозореца с изображението. В приложенията ни имате достъп до него от бутоните за меню или за означение (с флаг).
 • Изберете проблема и изпратете сигнал. Ще прегледаме сигнала ви своевременно.