Правила за акредитираните фотографи за Street View

Тези правила се отнасят за всички акредитирани участници за Street View, които събират от името на клиентите си изображения, за да бъдат използвани в продукти на Google.

Правилата за акредитираните фотографи за Street View обхващат четири области:


Изисквания за прозрачност

За да се възползват в пълна степен от предимствата на качването на изображения в продукти на Google, клиентите трябва да имат правилната информация, за да вземат информирани решения. Ето защо изискваме всички участници в Trusted да бъдат открити по отношение на информация, която се отнася до тези решения. Освен спазването на изложените по-долу изисквания участниците в Trusted трябва да полагат необходимите усилия, за да предоставят на клиентите си друга подходяща информация, когато им бъде поискана.

Когато продавате фотографските си услуги, е важно да прилагате същата прозрачност и да разбирате задълженията и правата си, що се отнася до други хора, марки и местни закони.


Подходящо използване на марките на Google

Само фотографи или компании, които участват в програмата Trusted, могат да използват марката Street View на Google Карти и значката Trusted като маркетингови активи. Като акредитиран фотограф ви каним да се възползвате от тях, за да демонстрирате специалния си статус. Професионалистите в Trusted могат да използват значката Trusted, словната марка и елементи на марката, включително логотипите на Google Карти и Street View или други сродни логотипи. По-долу ще намерите някои от нещата, които можете и не можете да правите с тях. Ако смятате, че някой нарушава разрешената употреба на активите на марката на Google, можете да подадете сигнал за проблема тук. За всички останали активи на търговската марка на Google можете да подадете сигнал за неподходяща употреба тук.


Изисквания за качество на изображенията в Trusted


Забранени практики


Всичко за правилата ни

Важно е да се запознаете с правилата на Google за акредитираните фотографи за Street View и да бъдете в течение с промените в тях. Ако сметнем, че нарушавате правилата ни, може да се свържем с вас, за да извършим подробен преглед на практиките ви и да поискаме да предприемете коригиращи действия. В случаите на сериозни или повтарящи се нарушения може да ви изключим от програмата Trusted и да се свържем с клиентите ви, за да ги информираме за това. Също така може да спрем възможността ви да допринасяте в продуктите на Google Карти.

Тези правила са в допълнение на всички съществуващи общи условия и правила, които може да важат за трети страни, в това число: