Правила за акредитираните фотографи за Street View

Тези правила се отнасят за всички акредитирани участници за Street View, които събират от името на клиентите си изображения, за да бъдат използвани в продукти на Google.

Правилата за акредитираните фотографи за Street View обхващат четири области:


Изисквания за прозрачност

За да се възползват в пълна степен от предимствата на качването на изображения в продукти на Google, клиентите трябва да имат правилната информация, за да вземат информирани решения. Ето защо изискваме всички участници в Trusted да бъдат открити по отношение на информация, която се отнася до тези решения. Освен спазването на изложените по-долу изисквания участниците в Trusted трябва да полагат необходимите усилия, за да предоставят на клиентите си друга подходяща информация, когато им бъде поискана.

Когато продавате фотографските си услуги, е важно да прилагате същата прозрачност и да разбирате задълженията и правата си, що се отнася до други хора, марки и местни закони.

Икона за цени и такси за обслужване

Цени и такси за обслужване

Участниците в програмата Trusted често начисляват такси за обслужване за ценните услуги, които предоставят, и купувачите на изображения трябва да знаят дали ще им бъдат начислени такива такси. Най-малкото, трябва да информирате новите клиенти писмено преди първата продажба и в клиентските фактури да разкривате наличието на цените и таксите си.

За купувачите на изображения с по-малък бюджет, които може да не притежават ресурсите или експертните умения на големите купувачи, е особено важно да знаят какво могат да очакват, когато работят с акредитиран фотограф за Street View.

Икона за честно представяне

Честно представяне

Като участник в програмата Trusted за Street View не бива да се представяте по начин, който да навежда на мисълта, че работите за Google. Представяйте се честно като напълно самостоятелен търговец и съобщавайте на клиентите си за ограничената роля на Google като услуга за публикуване.

Икона за лична отговорност

Лична отговорност

Въпреки че публикуваните изображения обикновено се показват в Google Карти след няколко секунди, те може да бъдат отхвърлени по-късно, ако не спазват правилата на Google Карти за допринесеното от потребители съдържание или Общите условия на Google Карти.

 • Ако поръчани изображения бъдат премахнати от Google Карти, отговорността за отстраняването на проблема остава за фотографа и собственика на бизнеса.
 • Препоръчваме на фотографите своевременно да коригират или заменят изображенията, които нарушават правилата ни, и да направят така, че да бъдат одобрени за Google Карти – или в противен случай да възстановят изцяло платената сума на клиента си, ако проблемът не може да бъде разрешен.

Икона за собственост върху изображенията

Собственост върху изображенията

Препоръчваме преди фотографите и собствениците на бизнеси да започнат да работят заедно, двете страни да сключат писмен договор, който да посочва условията на споразумението, гаранцията и бъдещите права на собственост.

 • Определете кой ще притежава изображенията след завършване на фотосесията. Ако фотографът следва да запази собствеността върху тях, собственикът на бизнеса трябва да знае как може да използва изображенията, без да наруши авторските права на фотографа. Едно и също изображение не може да се публикува два пъти от два различни профила (напр. от профила на фотографа и на собственика на бизнеса).

Икона за спазване на местните закони

Правна информация и съответствие

Задължително спазвайте всички приложими закони, когато предоставяте услуги на клиенти. Не представяйте подвеждащо уменията си или качеството на услугите, които предлагате. Също така не забравяйте, че трябва да имате необходимата застраховка за работата, която са ви наели да извършите.

Икона за видимост на изображенията

Видимост на изображенията

Google ще класира изображенията в Google Карти независимо от договорните или търговски споразумения между трети страни, включително споразуменията между собственици на бизнеси и фотографи. Фактът, че собственик на бизнес е платил на професионален фотограф за фотосесия, не се отразява на начина, по който изображенията ще бъдат класирани или ще се показват в Google Карти.

Икона за липса на конфликт на интереси

Без конфликт на интереси

При някои програми на Google, най-вече при „Местни гидове“, се изисква участието ви в непрофесионално качество (напр. да не получавате възнаграждение за съдържанието, което допринасяте). Ако предлагате услуги под наем (рекламирате се например като акредитиран сътрудник на Street View), е важно да не комбинирате тези професионални услуги с други непрофесионални такива, за които се предполага безпристрастност (напр. възможността ви да публикувате оценки или отзиви като местен гид).

Началото на страницата Икона за началото на страницата


Подходящо използване на марките на Google

Само фотографи или компании, които участват в програмата Trusted, могат да използват марката Street View на Google Карти и значката Trusted като маркетингови активи. Като акредитиран фотограф ви каним да се възползвате от тях, за да демонстрирате специалния си статус. Професионалистите в Trusted могат да използват значката Trusted, словната марка и елементи на марката, включително логотипите на Google Карти и Street View или други сродни логотипи. По-долу ще намерите някои от нещата, които можете и не можете да правите с тях. Ако смятате, че някой нарушава разрешената употреба на активите на марката на Google, можете да подадете сигнал за проблема тук. За всички останали активи на търговската марка на Google можете да подадете сигнал за неподходяща употреба тук.

Икона за използване на значката Trusted

Използване на значката Trusted

 • Използвайте значката Trusted и елементите на марката само ако сте сертифициран член на програмата Trusted за Street View.
 • Показвайте значката Trusted само на бял фон с достатъчно отстояние от рамката, независимо от мястото на показване.
 • Използвайте значката Trusted само в комбинация с името си или името и логото на компанията.
 • Може да използвате значката Trusted и елементите на марката в уебсайтове, презентации, служебно облекло и печатни рекламни материали.
 • Значката и елементите не бива да са най-забележителните елементи на страницата или дрехата.
 • Не променяйте логотипите или словните марки на Google Карти, Street View или значката Trusted, включително не добавяйте графични елементи, не разтегляйте изображенията и не ги превеждайте.
 • Не използвайте значката по подвеждащ или неправомерен начин. Това включва употребата ѝ по начин, който навежда на мисълта, че Google подкрепя даден продукт или услуга.

Икона за продажбите на услуги

Когато продавате услугите си

 • Предлагайте професионални 360-градусови панорами като част от услугите си.
 • При комуникацията си с бизнеси не подвеждайте и не крийте, че участвате в програмата Trusted.
 • Не комбинирайте услуги, които предлагате под наем (ако например се рекламирате като акредитиран сътрудник на Street View), с членството си в „Местни гидове“.

Икона за използване на марки в уебсайта ви

Използване на марки в уебсайта ви

 • Не използвайте Google, Google Карти, Street View, значката Trusted или друга запазена марка на Google, както и тяхно подобие, в име на домейн.
 • Може да показвате значката Trusted на уебсайта си.

Икона за използване на марки върху ваши превозни средства

Използване на марки върху ваши превозни средства

 • Когато показвате графични елементи върху превозни средства, може да използвате само собствените си марка и лого.
 • Не показвайте върху превозни средства елементи на марката на Google, включително иконата, значката и логото на Street View.

Икона за надира/зенита на 360-градусови панорами

Поставяне на марката в надира/зенита на 360-градусови панорами

 • Използвайте логото/името на компанията си в съответния размер на мястото на надира/зенита. Вижте указанията за правилата за критерии за конкретните формати.
 • Когато включвате марка в надира на изображенията си или на покрива на превозното си средство, трябва:
  • да имате разрешение да използвате марката;
  • да показвате само съдържание, което е уместно (например да популяризирате местния туризъм) или е ограничено до означението за авторство.
 • В случай на спонсорство/означение за авторство показваната марка трябва:
  • да не бъде придружавана от активи на марката на Google;
  • да не бъде придружавана от рекламни изображения или текст (освен ако не се отнасят за показваното местоположение).
  • да включва „спонсорирано от“ или преведен еквивалент.
 • Не използвайте значката Trusted или други марки на Google в надира/зенита на 360-градусовите си панорами (включително в графики върху покриви, които може да се виждат на камерата ви).

В допълнение към тези указания спазвайте правилата на Google за подходяща употреба, Общите условия за търговските марки, указанията за използване на географски продукти и всички други указания за употреба на запазени марки на Google.

Икона за рекламиране на бизнеса ви с Google Ads

Рекламиране на бизнеса ви с Google Ads

Ако желаете, може да рекламирате бизнеса си с Google Ads, като използвате в рекламите си термина „фотограф в програмата Trusted“. Обърнете внимание, че е забранено да използвате в рекламите си марката Street View самостоятелно, както и всяка друга марка на Google.

Икона „Използване на марки в бизнес профила ви в Google“

Използване на марки в бизнес профила ви в Google

Ако имате бизнес профил в Google, трябва да спазвате правилата на Google Business Profile, по-конкретно Указанията за представяне на бизнеса в Google.

Не можете да използвате Google, Google Карти, Street View или друга запазена марка на Google – или нейно подобие, в името на бизнес профила си в Google.

Можете да качите значката си Trusted в профила си, след като ви включим в програмата.

Забележка: Ако не изпълнявате тези указания, участието ви в програмата може да бъде прекратено и да загубите правото да използвате значката Trusted и други елементи на марката.

Началото на страницата Икона за началото на страницата


Изисквания за качество на изображенията в Trusted

Икона за качество на изображенията

Качество на изображенията

 • 7,5 мегапиксела или по-големи (3840 x 1920 пкс)
 • Съотношение на изображенията: 2:1
 • Без празнини в изображенията по линията на хоризонта
 • Без съществени грешки при сглобяването на снимките
 • Добра детайлност в светлите и тъмните области
 • Отчетливост: на фокус, без замъгляване поради движение
 • Без отвличащи вниманието ефекти и филтри.

Икона за свързаност

Свързаност

 • Във всички свързани 360-градусови панорами трябва да се запазва ясна видимост.
 • Снимайте през 1 метър на закрито и през 3 метра на открито.
 • Можете да увеличите вероятността за свързване с нас, като разширите колекцията си до улица.

Икона за уместност

Уместност

 • Съгласие за показване на хора и места
 • Точно географско разполагане
 • Без компютърно генерирани пространства
 • Без означения за авторство извън областта на надира
 • Без подтикващо към омраза или незаконно съдържание

Началото на страницата Икона за началото на страницата


Забранени практики

Икона за неподходящо съдържание

Неподходящо съдържание

Забраненото и ограниченото съдържание могат да бъдат прегледани в Правилата за допринесеното от потребители съдържание в Google Карти.

Можете да подадете сигнал за неподходящо съдържание чрез връзката „Подаване на сигнал за проблема“.

Икона за неверни, подвеждащи или нереалистични твърдения

Неверни, подвеждащи или нереалистични твърдения

Искаме клиентите на акредитираните фотографи за Street View да взимат информирани решения за работата с тях. Затова трябва честно и правдиво да описвате компанията си, услугите, цените и резултатите, които клиентите ви могат да очакват. Не изказвайте неверни, подвеждащи или нереалистични твърдения.

Примери:

 • Неверни твърдения за партньорство с Google
 • Гарантиране на разполагане на начална позиция в Google Street View или Google Карти.

Икона за тормоз, обидно или неблагонадеждно поведение

Тормоз, обидно или неблагонадеждно поведение

Клиентите на Street View трябва да получават от фотографите в програмата същите отлични услуги, както ако работеха директно с Google. Не можете да тормозите и да се държите обидно или неблагонадеждно с настоящи или потенциални клиенти.

Примери:

 • Многократни обаждания до потенциални клиенти без разрешение за това
 • Оказване на неуместен натиск върху рекламодател да започне да работи с агенцията ви или да остане неин клиент
 • Уговаряне на други хора да полагат от ваше име изпити за сертифициране от Google
 • Фишинг
 • Предлагане на талони за Google Ads срещу заплащане.

Началото на страницата Икона за началото на страницата


Всичко за правилата ни

Важно е да се запознаете с правилата на Google за акредитираните фотографи за Street View и да бъдете в течение с промените в тях. Ако сметнем, че нарушавате правилата ни, може да се свържем с вас, за да извършим подробен преглед на практиките ви и да поискаме да предприемете коригиращи действия. В случаите на сериозни или повтарящи се нарушения може да ви изключим от програмата Trusted и да се свържем с клиентите ви, за да ги информираме за това. Също така може да спрем възможността ви да допринасяте в продуктите на Google Карти.

Тези правила са в допълнение на всички съществуващи общи условия и правила, които може да важат за трети страни, в това число:

Икона за последствията от нарушаване на правилата

Какво става, ако нарушите правилата

Проверка за спазване на правилата: Може по всяко време да направим проверка дали бизнесът ви спазва правилата за акредитирани фотографи за Street View. Ако се свържем с вас с искане за информация, свързана със спазване на правилата, длъжни сте да отговорите своевременно и незабавно да предприемете необходимите коригиращи действия, за да спазите правилата ни. Възможно е също да се свържем с клиентите ви, за да проверим дали спазвате правилата.

Известие за неспазване на правилата: Ако смятаме, че нарушавате правилата за акредитираните фотографи за Street View, обикновено се свързваме с вас, за да поискаме да предприемете коригиращи действия. Ако не успеете да извършите исканите корекции в посочения срок, може да предприемем мерки. В случаите на сериозни или повтарящи се нарушения може незабавно да предприемем действия без предизвестие.

Спиране на програми за трети страни: Участието ви в програми на Google за трети страни, като Trusted на Google Street View, е обвързано със спазването на правилата за акредитираните фотографи за Street View и може да бъде ограничено или спряно, ако установим, че ги нарушавате, или ако не ни сътрудничите, когато проверяваме дали бизнесът ви спазва правилата.

Спиране на профила в Карти: Ако извършите сериозно нарушение на правилата, може да спрем профила ви в Google Карти. В случаите на повторни или особено сериозни нарушения профилите ви в Google Карти може да бъдат спрени за постоянно и повече да не сте в състояние да допринасяте към услугата. Възможно е също да се свържем с клиентите ви, за да ги информираме за това.

Икона за подаване на сигнал

Подаване на сигнал за нарушение на правилата за трети страни

Смятате, че партньор трета страна нарушава тези правила? Уведомете ни:

Началото на страницата Икона за началото на страницата