Как работи Google Voice

Google Voice съхранява, обработва и поддържа историята на обажданията ви (включително номерата на обаждащия се и този, до когото е обаждането, датата, часа и продължителността му), поздрава или съответно поздравите в гласовата поща, гласовите съобщения, текстовите съобщения (SMS), записаните разговори и други свързани с профила ви данни, за да ви предоставя услугата.

Може да организирате или изтриете историята на обажданията, поздрава или съответно поздравите в гласовата поща, гласовите съобщения (аудио и/или преписи), текстовите съобщения (SMS) и записаните си разговори посредством профила си в Google Voice. Изтриването на тези неща ще се отрази незабавно в изгледа на профила ви. Само входящата поща и историята на обажданията, които се фактурират, ще останат видими там. Изчистването от активните ни сървъри на остатъчни копия от изтрити данни и профили, с изключение на информацията за проведените обаждания, е възможно да отнеме до 90 дни, като те може да останат в резервните ни системи. Анонимизираните копия на архива на обажданията без лично идентифицираща информация ще останат в системите ни с цел спазване на изискванията ни за отчети и проверки.