Типове данни за местоположението, използвани от Google

В отделните продукти на Google може да се използват различни типове информация за местоположението.

Косвената информация за местоположението не ни разкрива в действителност къде се намира устройството ви, но ни позволява да направим извод, че или се интересувате от мястото, или евентуално сте там. Пример за такава информация е ръчно въведена заявка за търсене на конкретно място. Косвената информация за местоположението се използва по най-различни начини. Ако например въведете „Айфеловата кула“, ще си направим извода, че може да искате да видите данни за места близо до Париж, след което можем да използваме това, за да ви предоставим препоръки за тези местни обекти.

Информацията за трафика в интернет, като IP адрес, обикновено се задава в конкретни за всяка държава блокове, така че може да се използва за идентифициране поне на държавата на устройството ви, както и за предоставяне на правилния език и локал за заявките за търсене. Тези данни се изпращат като нормална част от трафика в интернет.

Някои продукти, като навигацията отсечка по отсечка в Google Карти за мобилни устройства, използват по-точна информация за местоположението. За тях обикновено трябва да изберете да включите услугите за местоположение въз основа на конкретното устройство. Тези услуги ползват данни като сигнала от GPS, сензорите на устройството, точките за достъп до Wi-Fi и идентификационните номера на клетъчните кули, които могат да послужат за извличане или определяне на точното местоположение. Впоследствие можете да решите да изключите услугите за местоположение въз основа на конкретното устройство. Възможно е също определени устройства и/или приложения да ви предложат допълнителни настройки за контрол на местоположението за тези услуги. В някои продукти например можете да изберете дали да съхранявате тези местоположения в историята за съответния продукт или профил.