Premier Партньор

Raccoon Marketing Digital

Програмата Google Partners помага на Raccoon Marketing Digital да затвърди репутацията си и да печели нови клиенти

Пълноразмерно изображение

Основна информация

Стартирахме Raccoon Marketing Digital през 2013 г. в Сао Карлос, Бразилия, за да предоставяме на клиентите пълен набор от стратегически маркетингови услуги, базирани на данни. Оттогава насам се разраснахме до над 650 служители с експертни знания, вариращи от медии за ефективност и входящ маркетинг до дизайн и уеб анализ. Обслужваме около 130 клиенти – предимно в големи предприятия за търговия на дребно, финансови технологии, услуги от бизнес към бизнес и образование – с които можем да изградим дългосрочни взаимоотношения, като приспособяваме стратегиите за дигитален маркетинг към специфичните им бизнес цели.

Икона за цитат

Мениджърите на профили в агенцията, които участваха в продуктовото обучение за напреднали от програмата Google Partners Academy, се върнаха с по-задълбочени знания. Това им дава възможност да предоставят на клиентите ни решения от Google Ads, които осигуряват високи резултати.

Tulio Kehdi

Съосновател и оперативен директор, Raccoon Marketing Digital

Нашите впечатления от Google Partners

Изображение за случай от практиката

Като бивши служители на Google бяхме добре запознати с предимствата на Google Ads и започнахме с амбициозни цели за извличане на максимална полза от платформата. През 2016 г. станахме Google Партньор и скоро след това – Premier Партньор. Това развиващо се партньорство укрепи взаимоотношенията ни с Google и преобрази бизнеса ни, като ни даде възможност да имаме по-стратегически подход в работата с клиентите и да се възползваме от поддръжката на Google с лично внимание към клиента.

Чрез предоставяната от Google статистика за отрасъла и за аудиторията клиентите ни виждат колко бързо можем да даваме стратегически препоръки. Освен това събитията на Google Partners ни дават изключително ценна информация за платформата Google Ads, чрез която можем да коригираме дейностите си, за да постигаме максимална стойност за клиентите. Тези събития събират на едно място водещите специалисти по маркетинг и предлагат несравними възможности за работа в мрежа.

Едно от тези събития – Premier Partner Awards – ни утвърди на пазара. Горди сме, че спечелихме три награди през последните две години. Оттогава насам броят на вероятните клиенти, които се свързват директно с нас, се увеличи. Признанието от Google е пряко свързано със стратегиите ни за придобиване и маркетинг и затвърди репутацията ни сред настоящите и вероятните клиенти.

Получаването на тези награди мотивира екипа ни да продължава да обогатява знанията си и да развива уменията си. Една от основните ни ценности е да насърчаваме желанието за учене и обучението от програмата Google Partners Academy и сертифициранията в Skillshop помогнаха на екипа ни да получи задълбочени експертни знания. Както отбелязва Lucas Palhares – ръководителят на отдела ни за маркетинг и продажби, „Чрез сертифициранията в Skillshop вече сме подготвили над 1000 служители, които имат необходимите умения, за да помагат на клиентите. В резултат на това обучението оказа реално въздействие не само върху Raccoon, но и върху отрасъла на дигиталния маркетинг в Бразилия като цяло“.

С увеличаването на опита ни с Google Partners през годините програмата бе от огромна помощ за достигането на ниво на успех, което иначе би било невъзможно.

Стойността на партньорството

Икона на водещ символ 1

Значката „Premier Партньор“ и инициативата Premier Partner Awards осигуряват утвърждаване в рамките на пазара

Икона на водещ символ 2

Обучението и сертифициранията, предоставяни от програмата Google Partners, помагат за развитието на екипа ни

Икона на водещ символ 3

Събитията на Google Partners предлагат знания, които са от съществено значение за постигането на максимална стойност за клиентите

Присъединяване към програмата Google Partners днес

Развивайте уменията си в Google Ads, помагайте на компанията си да се отличава и постигайте резултати за клиентите си.

Присъединете се към Google Partners

Регистрирайте се с профила на мениджър в Google Ads на компанията си.