Отпечатване в облак
Отпечатвайте на свързан с облака принтер от всяко устройство.
Към Отпечатване в облак
Отпечатвайте навсякъде
Свържете принтер с профила си в Google за секунди и започнете да отпечатвате незабавно.
Отпечатвайте всичко
Можете да използвате Google Отпечатване в облак от всяко свързано с интернет устройство.
Споделяйте и управлявайте принтери
Управлявайте принтерите и заданията си за отпечатване и споделяйте принтери по сигурен начин от профила си в Google.
Работи във всички продукти на Google
Отпечатвайте от Chrome
Можете да отпечатате всеки отворен раздел в Chrome посредством Google Отпечатване в облак.
Работи с приложения от Google
Ако използвате Gmail или Диск, можете да отпечатвате имейли, документи, електронни таблици и други файлове.
Защо да използвате Отпечатване в облак?
Безопасно и сигурно
След като отпечатването завърши, документите ви се изтриват от сървърите на Google.
Готовност за корпоративна употреба
Използвайте Google Отпечатване в облак, за да допълните или замените инфраструктурата за печат в организацията си.
Работи на Chromebook
Отпечатвайте всяка уеб страница на своя Chromebook или от използваните от вас уеб приложения.
Улеснява споделянето
Споделяйте принтерите си с хора, на които имате доверие.
Препоръчани приложения
Chrome
Gmail
Диск
Документи
Таблици
Презентации
Услугата Google Отпечатване в облак е съвместима с много приложения и редовно се добавят нови.
Корпоративна среда
Ресурси за системни администратори, които искат да интегрират Google Отпечатване в облак в организацията си, за да допълнят или заменят съществуващата инфраструктура за печат или да се възползват в по-голяма степен от възможностите на Chromebook.
Програмисти
Интегрирайте Google Отпечатване в облак в приложенията си.