Отчети за мобилни сайтове

Разбирането на мобилния трафик към сайта Ви може да Ви даде знак дали е необходимо да внедрите дизайн, съобразен с устройството, от което се осъществява достъп, или дали обемът на трафика оправдава създаването на отделен мобилен сайт. С непрекъснатото нарастване на използването на мобилни устройства и с промяната в потребителските предпочитания анализът и оптимизирането за мобилната среда са от основно значение за стратегията и успеха Ви.

Мобилно устройство

Отчет за общ преглед: вижте с един поглед ефективността на мобилната среда за сайта Ви

Отчетът за общ преглед осигурява разбивка на посетителите според това, дали посещението им е от мобилно устройство, или не. Идентифицирайте бързо колко от трафика Ви е от мобилната среда, както и важни показатели, свързани с тези посетители, като степен на отпадане и продължителност на посещенията, за да определите дали осигуряваната от Вас мобилна практическа работа отговаря на потребителските очаквания.

Научете повече.

Отчитане за мобилни устройства: разберете кои мобилни платформи дават най-добри резултати

Открийте от кои устройства посетителите намират уебсайта Ви, така че да можете да представите марката си в най-добрите формати за тях. Google Анализ може да покаже от кои мобилни операционни системи и конкретни мобилни устройства идват посетителите на Вашия сайт, мобилно приложение или страница в социална медия.

Научете повече

Отчет с наслагване върху карта: вижте откъде идва мобилният трафик

Разглеждането на статистическите данни по местоположение (в раздела „Наслагване върху карта“) Ви позволява да разберете текущия произход на мобилния трафик, както и да прогнозирате къде ще се увеличи.

Научете повече