GoogleАнализ

Сведения от Google Анализ

Отчетите от Сведения от Google Анализ автоматично наблюдават трафика на уебсайта Ви и открояват значителните промени, като така Ви осигуряват информация и улесняват работата Ви.

Сведения

Общ преглед

Можете да разгледате отчетите от Сведения по всяко време или да създадете персонализиран сигнал, за да узнаете за внезапни или неочаквани промени в показателите на сайта си. Тази революционна технология за откриване в Google Анализ е достатъчно интелигентна да откроява нещата, които трябва да знаете, като същевременно се използва лесно.

Със Сведения от Google Анализ ще откривате неща, които иначе бихте могли да пропуснете, и ще можете да се съсредоточите повече върху действията, вместо да се занимавате с преравяне на данни. Само погледнете – работи в момента. Издирвайте по-малко.

Научете повече

Предимства:

  • Сведения от Google Анализ е алгоритмична система, която открива статистически значимите аномалии в моделите на трафика Ви.
  • Автоматично се пускат ежедневни, ежеседмични или ежемесечни сигнали. Не е необходимо да правите нищо – можете да го видите в момента.
  • Създавайте персонализирани сигнали, като например при реализация от лятната кампания за Варна.

Начин на работа:

  • Сведения от Google Анализ е алгоритмична система, която открива значимите промени в моделите на трафика Ви.