GoogleАнализ

Персонализирани отчети

Персонализираните отчети са един вид суперотчети. Само за минути можете да съставите отчет, който да Ви показва единствено информацията, която искате да видите. Той е като Ваше лично табло за управление.

Общ преглед

Можете да създавате, запазвате и редактирате персонализирани отчети, с които да получите конкретен изглед на данните си. С хващане и преместване с мишката можете да изберете информация, която искате да виждате, организирана по желания от Вас начин. Също така можете да създадете раздели, ако искате да виждате сродни данни. Започнете да съставяте отчетите си днес.

Научете повече

Предимства:

  • Спестете време, като създадете отчети, които показват на Вас и на заинтересованите страни точно това, което искате да видите.
  • Групирайте цялата информация, която смятате за най-подходяща.
  • Лесно споделяйте отчети с колегите си, за да можете по-бързо да вземате решения въз основа на данните.
  • След като създадете персонализиран отчет, той е налице толкова време, колкото искате.