GoogleАнализ

Пакет за реализации

С пакета за реализации в Google Анализ можете да преминете отвъд показванията на страници и броя посетители. Вижте как всичките Ви канали за цифров маркетинг работят заедно и водят посетители на сайта Ви. Измервайте продажби, изтегляния, възпроизвеждания на видеоклипове и други действия, които са ценни за Вас. Разберете защо някои посетители купуват от Вас, а други – не, така че да можете да коригирате сайта и маркетинговите си програми, за да изпълнят бизнес целите Ви.

Разберете как поведението на посетителите води до продажби и реализации

Your site is dynamic, and your conversion goals should be too. With Google Analytics Goals and Event Tracking, you can track sales, downloads, video plays, conversions, site engagement, or define your own metrics. You can also tailor your reporting based on what you want to achieve and identify what visitor actions are most likely to help you meet your business objectives.

Подобрете продажбите си онлайн с отчитането на електронната търговия

Идентифицирайте най-продаваните си продукти и най-ценните си популяризации. И при сложни транзакции, и при прости покупки с едно кликване отчитането на електронната търговия Ви помага да разберете защо клиентите купуват и какви типове покупки правят. Можете да проследите транзакциите до кампании и ключови думи, да си изясните поведението на купувачите на сайта и да коригирате пазарската кошница, така че да увеличите продажбите и да повишите лоялността на клиентите.

Научете повече

Вижте пълната картина на ефективността на кампаниите с многоканалните фунии

Не ограничавайте измерванията за кампаниите си до последното кликване преди продажбата. С многоканалните фунии ще видите въздействието на всичките си дейности за цифров маркетинг, включително в мрежата за търсене, дисплейната мрежа, социалните мрежи, партньорите, електронната поща и др. Разберете кои канали изпращат посетители към продуктите Ви и кои генерират продажби, така че да можете да балансирате маркетинговите си програми по-добре.

Научете повече

Проследете различните пътища, по които минават посетителите в сайта Ви

Вижте защо посетителите харесват сайта Ви... или защо не е така. С помощта на визуализацията на потока и целевите фунии в Google Анализ можете да проследявате пътищата до реализация на посетителите си и да виждате къде влизат в сайта, къде остават блокирани и откъде напускат. Открийте силни и слаби страни в навигацията на сайта си и научете кои части от него и от маркетинговата Ви програма трябва да се коригират.