GoogleАнализ

Анализ на рекламирането

Инвестирали сте много, за да привлечете посетители към сайта си. Как да разберете дали рекламните Ви програми действат? Разгледайте всички цифрови канали, включително мрежата за търсене, дисплейната мрежа, социалните мрежи, партньорите и електронната поща, и вижте как се отразяват върху процентите на реализация и възвръщаемостта. Задълбочете анализа си допълнително с помощта на ненадминатото ни интегриране с AdWords, в това число за мобилни кампании и такива в дисплейната мрежа.

Рекламиране

Направете маркетинга си чрез търсещи машини по-ефективен

Маркетингът чрез търсещи машини привлича посетители към сайта Ви. С Google Анализ можете да свържете поведението на посетителите с кампаниите си за маркетинг чрез търсещи машини (в Google, Bing, Yahoo и др.) и да избирате по-разумно ключови думи и оферти. Ако използвате AdWords, можете да маркирате автоматично кампаниите си и лесно да видите разликите в процентите на реализация за различните рекламни разположения или целеви страници.

Научете повече

Използвайте ремаркетинг, за да достигате до правилните клиенти бързо и лесно

Ремаркетингът с Google Анализ Ви позволява да се възползвате от съдържателната практическа информация за клиентите, изразяващи интерес към продуктите и услугите Ви, и след това да им показвате насочени реклами в цялата мрежа, които отговарят директно на търсеното от тях.

Научете повече

Разберете какъв е приносът на дисплейното рекламиране към програмите Ви

Научете колко ефективни може да са дисплейните реклами в представянето на сайта Ви пред нови клиенти. Съсредоточете се върху конкретни разположения и разберете каква е ефективността им в привличането на точните типове посетители. Интегрирането ни с дисплейната мрежа на Google означава, че можете да използвате AdWords, за да създавате и управлявате кампании, и след това да измервате успеха, като вмъкнете маркери на Google Анализ в маркетинговите кампании в тази мрежа.

Дайте на мобилните кампании вниманието, което заслужават

Ако показвате мобилни реклами или използвате мобилни приложения, добре е да разбирате каква е ефективността. Мобилните рекламни разположения привличат други типове посетители и Google Анализ Ви показва какво е поведението на тези хора. Можете да получите разбивка на данните по устройство, да измерите рекламната ефективност и да оптимизирате мобилния и обикновения си сайт чрез познати показатели, като време, прекарано на сайта, степен на отпадане и процент на реализация.

Научете повече

Вижте как рекламните Ви кампании действат заедно чрез многоканалните фунии

Рекламирате в няколко цифрови канала – маркетинг чрез търсещи машини, дисплейната мрежа, социални мрежи, партньори и др. – и е важно да разбирате каква роля играе всеки от тях и как действат заедно за увеличаването на клиентите и реализациите. Многоканалните фунии Ви дават пълна картина за нещата, които работят най-добре, и за онези, които са най-неефективни, и така Ви позволяват да оптимизирате и подобрявате програмите за цифров маркетинг.

Научете повече

Измерването на кампании дава практическа информация за това, какво работи успешно и какво – не

Измервайте кампаниите във всички канали, за да видите кои маркетингови дейности наистина оправдават инвестициите. Преглеждайте отчети, сегментирани по канал, и получавайте в профила си данни в реално време само минути след началото на кампания. Ще виждате ангажираността и реализациите за всяка връзка, която маркирате, включително при имейли и банери. Също така можете да проследявате офлайн кампании, които насочват потребители към сайта Ви.

Научете повече