Google

Търсене по изображение

Вече можете да изследвате мрежата по съвсем нов начин, като започнете търсенето си с Google с изображение. Научете повече за изображенията в мрежата и за собствените си снимки.

Три начина за търсене по изображение

  • Хващане и преместване с мишката

    Хванете с мишката изображение от мрежата или от компютъра си и го преместете в полето за търсене на адрес images.google.com.

  • Качване на изображение

    На images.google.com кликнете върху иконата на фотоапарат, след което изберете „Качване на изображение“. Изберете изображението, което искате да използвате, за да започнете да търсите.

  • Копиране и поставяне на URL адреса на изображение

    Намерили сте изображение в мрежата, което предизвиква любопитството ви? Кликнете с десния бутон на мишката, за да копирате URL адреса му. На images.google.com кликнете върху иконата на фотоапарат и „Поставяне на URL адреса на изображение“.

За да търсите по изображение още по-бързо, изтеглете разширението за Chrome или това за Firefox. С вече инсталирано разширение трябва само да кликнете с десния бутон на мишката върху изображение в мрежата, за да извършите търсене с Google за него.