Персонализиране на търсенето

Контролирайте това, как миналите търсения да подобряват работата ви при търсене

Изглежда, че „бисквитките“ ви са деактивирани – проверете съответните настройките на браузъра си.
Изключена е настройката за активност при търсенето, когато не сте в профила си

Съвет: Когато влезете в профила си в Google, можете да контролирате какво да се запазва в него и да управлявате миналите си търсения.