Предпазване на данните Ви

В Google сме поели ангажимент да пазим информацията, съхранена в компютърните ни системи, в безопасно и сигурно състояние. Многопластова стратегия за сигурност е внедрена в рамките на цялата организация.

Принципите за безопасност и поверителност на Google Анализ обобщават стъпките, които предприемаме, за да подпомогнем запазването на защитата на данните Ви.

Декларацията ни за поверителност

В Google осъзнаваме съвсем ясно доверието, което ни гласувате, както и отговорността си да защитаваме поверителността и данните Ви. Като част от тази отговорност Ви уведомяваме каква информация събираме, когато ползвате продуктите и услугите ни, защо го правим и как я използваме, за да подобрим практическата Ви работа. В декларацията и принципите за поверителност на Google се описва как третираме личната информация, когато използвате наши продукти и услуги, включително Google Анализ.

„Бисквитки“ на Google Анализ

За отчитане на взаимодействията на посетителите с уебсайта Ви Google Анализ използва основно „бисквитки“ на първи страни. Те се използват за съхраняване на информация, която не разкрива самоличността. Браузърите не споделят „бисквитките“ на посещавания домейн с други домейни.

За клиентите, използващи функцията на Google Анализ за рекламодатели в дисплейната мрежа, се прилага „бисквитка“ на DoubleClick от трети страни за активиране на функции, като например ремаркетинг, за продукти като AdWords в дисплейната мрежа на Google. За повече информация относно тази „бисквитка“ посетете Често задавани въпроси за рекламирането с Google. За да управлявате настройките си за тази „бисквитка“ и да се откажете от функцията, отворете Настройки за рекламите.

Клиентите, активирали метода на събиране analytics.js посредством Universal Analytics, могат да контролират дали искат да зададат „бисквитка“, или не. Ако решат да зададат такава, количеството информация, съхранявано в локалната собствена „бисквитка“, се намалява до произволен идентификатор (напр. 12345.67890).

Използване на IP адреса

Всеки компютър и устройство, свързани с интернет, получават адрес по интернет протокол (IP адрес). IP адресите обикновено се задават в конкретни за всяка държава блокове и често могат да се използват за идентифициране на държавата, областта и града, от които компютърът се свързва с интернет. Тъй като IP адресите трябва да се използват от уебсайтовете, за да функционира интернет, собствениците на уебсайтове имат достъп до IP адресите на посетителите си независимо дали използват Google Анализ, или не. Google Анализ събира IP адресите с цел да предостави услугата и да защити сигурността й, както и да даде представа на собствениците на уебсайтове от кои части на света идват посетителите им (тази информация е известна и с името „IP геолокация“).

Google Анализ не споделя с клиентите си информация за действителните IP адреси. Освен това с помощта на метод, наречен IP маскиране, собствениците на уебсайтове, ползващи Google Анализ, разполагат с опция да посочат на инструмента да използва за геолокация не целия IP адрес, а само част от него.

Поверителност на данните

Google Анализ защитава поверителността на данните Ви по няколко начина:

Контроли за поверителността

Google предоставя следните контроли на посетителите и на собствениците на уебсайтове, използващи Google Анализ, за да осигурим по-голям избор относно това, как се събират данните им от инструмента.

Настройки за споделяне на данни

Настройките за споделяне на данни в Google Анализ Ви позволяват да споделяте данните за профила си с други продукти и услуги. Това предоставя отзиви за програмата, които можем да използваме, за да създаваме по-добри функции и образователни материали за Вас. Има няколко типа настройки за споделяне на данни, които могат да бъдат променени по всяко време. Ако няма избрани опции, данните за профила Ви ще бъдат изключени от всички автоматични процеси, които не са конкретно свързани с функционирането и подобряването на Google Анализ или със защитата на сигурността и целостта на данните. Научете повече за това, как да промените настройките за споделяне на данни в профила си.

Управление на данните от администратор на профил

Администраторите на профили притежават данните си в Google Анализ.

Потребителите на профили могат да експортират обобщени отчети по всяко време от Google Анализ, посредством опциите за изтегляне на XML, PDF или CSV файл или чрез приложния програмен интерфейс (API) на програмата за основно отчитане. Експортираните данни могат да се използват независимо без Google Анализ или с други приложения/услуги съвместно с Google Анализ.

Потребителите на профил в Google Анализ могат също да изтрият подпрофил в него по всяко време.

Процедури и контроли за достъп на служителите

Google класифицира данните от Google Анализ като поверителна информация. Контролите за достъп на служителите защитават данните на клиентите от неупълномощен достъп. Извършваме одити, за да гарантираме налагането на тези мерки.

Защита на информацията

При уеб базираните изчислителни дейности сигурността на данните и приложенията е от критично значение. Google отделя значителни ресурси за обезпечаване на сигурността на приложенията и работата с данни, за да не допусне неупълномощен достъп до данните.

Данните се съхраняват в кодиран формат, оптимизиран за производителност, а не в традиционна файлова система или база от данни. Те са разпределени по редица физически и логически томове с цел осигуряване на излишък и бърз достъп, което също така не допуска непозволени промени.

Приложенията на Google се изпълняват в разпределена среда с множество ползватели. Вместо данните на всеки клиент да се отделят на една машина или набор машини, данните от всички клиенти на Google (потребители, фирми и дори нашите собствени данни) се разпределят в споделена инфраструктура, изградена от множеството еднородни машини на Google в центровете ни за данни.

Оперативна сигурност и възстановяване след бедствия и аварии

За да се сведе до минимум прекъсването на услугите поради отказ на хардуер, природни бедствия или други катастрофи, във всички центрове за данни на Google се прилага изчерпателна програма за възстановяване след бедствия и аварии. Тя включва много компоненти за премахване на единични точки на отказ, в това число: