GoogleАнализ

Социални отчети

Революцията на социалните медии настъпи и бързо навлиза във фазата на зрелостта. Измервате ли я? Социалните отчети Ви помагат да измервате въздействието на социалните мрежи върху бизнес целите и реализациите Ви. Интегрираните данни за социалните мрежи и за мрежата предоставят цялостен поглед към съдържанието и общността Ви.

Социални мрежи

Измервайте въздействието на социалните мрежи върху показателите, на които държите

Отчетът за реализациите Ви позволява да намерите количествено изражение на стойността на социалните мрежи. Той показва процентите на реализация и паричната стойност на реализациите, извършени в резултат на препратки от всяка социална мрежа. Свържете социалното въздействие с показателите, на които държите, като зададете подходящи цели за бизнеса си.

Научете повече

Научете кои социални източници препращат ангажирани посетители

Изключително важно е да разбирате кои общности са важни за марката Ви. Отчетът за социалните източници показва началните пътища, по които посетителите от социалните мрежи са стигнали до сайта Ви. Той също предлага показатели за ангажираността и реализациите за всяка социална мрежа.

Научете повече

Открийте какво споделят посетителите Ви и къде го правят

+1 на Google и другите функции за социално споделяне дават на посетителите механизъм лесно да усилят ефекта на съдържанието Ви, като го споделят с приятели. Отчетът за социалните приставки показва кои статии в сайта Ви се споделят най-често и върху кои социални бутони се кликва при споделянето им (например +1 на Google или „Харесва ми“ на Facebook). Освен това в потока на активността се вижда как посетителите се ангажират със съдържанието Ви на уебсайтове, които не притежавате.

Научете повече