GoogleАнализ

Социални източници

Броят на социалните платформи продължава да расте и изборът къде да прекарвате време, за да се ангажирате с общността, може да има голямо значение. Отчетът за социалните източници Ви помага да прецизирате местата, за които да отделяте време, и да преминете от „вътрешно усещане“ към базирана на данни социална тактика.

Социални източници

Общ преглед

Вижте кои социални мрежи и сайтове Ви препращат трафик с най-високо качество, така че да можете да прецизирате социалните кампании.

Предимства на „Социални източници“

Свършихме работата за Вас: сега целият Ви социален трафик е на едно удобно място.

  • Получете общ преглед на основните социални мрежи за марката си.
  • Вижте кои мрежи Ви изпращат трафик.
  • Визуализирайте потока на посетителите от социалните мрежи през сайта си.
  • Използвайте социалните източници, за да откриете кои социални платформи са най-подходящи за сайта Ви.

Как работи?

Отчетите на Google Анализ за източниците на трафик Ви позволяват да измервате и анализирате трафика от различни източници, като например препратки или мрежата за търсене. Отчетът за социалните източници автоматично сегментира и групира трафика от препратки от стотици социални мрежи и така Ви позволява да се съсредоточите върху анализа.

  • Трафикът от препратки се групира по платформи според социалната мрежа на произхода – напр. YouTube.
  • Идентифицирайте кои мрежи стимулират трафик към конкретни страници.
  • Идентифицирайте кое съдържание е популярно сред различните социални мрежи.
  • В сравнителните диаграми се показва целият трафик и трафикът от социални източници.

Къде да намеря функцията?

Отчетът за социалните източници се намира в раздела „Стандартно отчитане“ в „Източници на трафик > Социални мрежи > Източници“.