GoogleАнализ

Многоканални фунии

Не се ограничавайте до последното кликване – вижте как маркетинговите Ви канали работят заедно, за да генерират продажби и реализации.

Общ преглед

Клиентите Ви проучват, сравняват и вземат решения за покупка в различни моменти и на различни места, така че измерването на възвръщаемостта единствено въз основа на последното кликване дава непълна картина и може да пропусне важна практическа информация за това, как да достигнете най-ценните си клиенти.

Многоканалните фунии в Google Анализ Ви позволяват да разгледате взаимодействията в различни цифрови медии и Ви показват как тези канали работят заедно за постигане на продажби и реализации. И по-важното, този инструмент Ви помага да вземате важни маркетингови решения за инвестициите в рекламиране както на макрониво – за каналите, така и на микрониво, например за ключовите думи и рекламните разположения.

Как работи?

Петте отчета за многоканалните фунии показват с кои канали са взаимодействали клиентите през последните 30 дни преди реализация или покупка. Те предлагат ценни показатели, като например:

  • „Подпомогнати реализации“ разкрива как и кога различните канали са повлияли върху реализацията.
  • „Изоставане във времето“ помага да се разбере времето до реализация.
  • „Дължина на пътя“ Ви показва броя взаимодействия преди реализация.
  • „Водещи пътища до реализация“ дава пътищата, по които минават клиентите Ви.

Предимства на многоканалните фунии

  • Преглеждайте всичките си канали за цифров маркетинг на едно място.
  • Разберете по-добре стойността на маркетинговата си дейност.
  • Вижте пълна картина на стъпките, които клиентите Ви извършват преди покупка или реализация.
  • Подобрете маркетинга си въз основа на ефективността на каналите.
  • Вземайте правилните решения за бюджет за цифров маркетинг.

Пример за успешна работа на клиент

ONYX HOSPITALITY GROUP

„Многоканалните фунии сега ни осигуряват видимост от всичките ни канали относно това, как клиентите достигат до сайта ни и осъществяват реализация. Те ни позволяват да направим анализ на приписването в дейностите си за онлайн маркетинг, като ги разглеждаме като комбинации от канали и стъпки с променлив успех, вместо като изолирани канали за последно кликване.“