GoogleАнализ

Анализ на съдържанието

Намерете най-популярното съдържание и скритите съкровища на сайта си с отчетите за съдържанието в Google Анализ. Ще разберете колко често хората посещават всяка страница от сайта Ви, колко време се задържат и колко често осъществяват реализация. Всички отчети се намират в секцията „Съдържание“.

Търсене в сайта: Отведете посетителите до нужните им места по-бързо

Когато посетителите не могат да намерят исканото, извършват търсене. С отчитането за търсенето в сайта в Google Анализ можете да разберете какво търсят те в действителност. Открийте пропуснати възможности за продуктите и намалете времето до реализация.

Научете повече

Анализ върху страницата: Вижте как посетителите се придвижват в сайта Ви

Когато разглеждате отчетите в Google Анализ, понякога е трудно да си представите как посетителите стигат до дадена страница в уебсайта. Ползвайте Анализ върху страницата, за да анализирате визуално как хората навигират в сайта Ви.

Научете повече

Анализ на скоростта на сайта: Разкрийте проблемите, преди да го направят клиентите

Всички знаем колко дразнещ може да е уебсайт, който се зарежда бавно. Това може дори да навреди на класирането Ви в резултатите от търсенето и при рекламиране. Вижте колко време се зареждат страниците Ви с отчета за скорост на сайта в Google Анализ. Намерете и поправете бавните страници и ще имате по-доволни посетители.

Научете повече

Проследяване на събития

Проследяване на събития: Разберете какво правят посетителите на сайта Ви

Много полезно е да разбирате как посетителите взаимодействат със страниците Ви. Вижте колко често взаимодействат с Flash и AJAX елементи или кликват върху връзки за изтегляне на продуктови брошури. Можете дори да настроите проследяването на събития, за да получите по-подробна картина за поведението на посетителите си.

Научете повече

AdSense

Повишете ефективността на участието си в AdSense

AdSense позволява на авторите на блогове и издателите на съдържание да печелят пари от показвани от тях реклами. Google Анализ може да импортира директно данни от AdSense, с което да Ви помогне да показвате реклами на възможно най-добрите места на сайта си.

Научете повече