GoogleАнализ

Модели на приписване

72% от проучените специалисти по маркетинг и агенции са съгласни, че маркетинговото приписване дава възможност за по-добро разпределение на бюджета по канали и по-висока възвръщаемост.* С инструмента за модели на приписване лесно можете да създавате и сравнявате модели, така че да подобрите бъдещите си маркетингови дейности.

Общ преглед

С помощта на моделите на приписване задайте признаване за всичките си канали за цифров маркетинг. Като съставяте, персонализирате и сравнявате модели, ще получите представа за въздействието на различните си маркетингови програми, докато съвместно стимулират продажбите и реализациите. След това можете да създадете бюджети въз основа на по-реалистични стойности, да провеждате по-балансирани маркетингови кампании и да подобрите резултатите си.

Предимства

  • Функцията работи с данните за цели и електронна търговия, които вече проследявате в Google Анализ. Не се изисква допълнителна настройка.
  • Създайте, коригирайте и персонализирайте модели на приписване само за минути – няма нужда от дълги консултации или внедряване на „черни кутии“.
  • Сравнявайте стойностите в различни канали, включително платено и органично търсене, електронна поща, маркетинг чрез партньорски програми, дисплейни реклами, мобилни разположения и др.
  • Показателят за процентна промяна Ви позволява да сравнявате стойностите в модели за различните канали, източници на препратки, кампании, ключови думи и други величини.
  • Вижте до три модела един до друг, така че бързо да забележите разликите в стойността.
  • Използвайте съставителя на персонализирани модели за бързо дефиниране на правила за претегляне на признаването, основани на позиция, тип взаимодействие, източник на трафика, кампания, конкретни ключови думи, ангажираност със сайта и др.
  • Виждайте данните незабавно в лесния за използване интерфейс.