Да се намерят страници със...
 
За целта в полето за търсене:
Въведете важните думи: трицветен рат териер
Поставете точните думи в кавички: "рат териер"
Въведете OR между всички думи, които искате: миниатюрни OR стандартни
Поставете знак минус непосредствено пред думите, които не искате: -гризач, -"Джак Ръсел"
до
Поставете 2 точки между числата и добавете мерна единица: 4..15 кг, 300..500 щ.д., 2010..2011 г.
След това резултатите да се стеснят по...
Намерете страници на избрания от вас език.
Намерете страници, публикувани в определен регион.
Намерете страници, актуализирани през посочения от вас период от време.
Търсете в един сайт (например wikipedia.org ) или ограничете резултатите си до един домейн, като например .edu, .org или .gov
Търсете думи в цялата страница, в заглавието й, в уеб адреса или във връзките към нея.
Кажете на Безопасно търсене дали да филтрира съдържанието с открит сексуален характер.
Намерете страници в предпочитания от вас формат.
Намерете страници, които можете да ползвате свободно.
Можете също...
Намиране на страници, подобни на даден URL адрес
Да търсите в посетените от вас страници
Да използвате оператори в полето за търсене
Да персонализирате настройките си за търсене
Приложения на Google
Главно меню