Новини от Google

Контакти за медиите

Изпратете имейл на екипа ни за пресата на адрес: press@google.com

Ако не сте представител на пресата, няма да получите отговор.

За всички други запитвания, моля, посетете Помощния ни център.

Следете ни в Twitter

twitter.com/google

Официалните ни профили са посочени в указателя на Twitter.